P-I-P-I-E-O-U-T

thanks vo visiting my blog ^_^ dont forget to give comment and follow me :) enjoy guys!

Senin, 31 Mei 2010

                                        Organisasi Siswa Intra Sekolah ( OSIS )
                                                         SMP Negeri 25 Pati
                                   Jl. P. Sudirman. Pati telp. (0275) 888 999 Pati


No : 01/osis/VIII/’10                                                                               Kagem sedherek 
Bab : Ulem                                                                                                   siswa kelas VII/VIII/IX
                                                                                                                      Ing dalem


Salim taklim,

 

          Panjenenegan kula aturi rawuh ing perpisahan kelas IX SMPN 25 Pati ingkang badhe

dipunwontenaken :

Dinten/tanggal : Sabtu, 16 Mei 2010

Panggenan : Gedung Korpri Pati

Wekdal : tabuh 08.00 - rampung

Wigatos : Perpisahan kelas IX smpn 25 Pati

         Saking kawigatosan panjenengan, kula aturaken matur nuwun.

                                                                                                                   

Sekertaris                                                                                     Ketua


                                                                                                                        
Jumtralala                                                                                   Chalim                            

Selasa, 19 Januari 2010

Pidato Basa Jawa

Assalamualaikum Wr. Wb.

Para sesepuh pinisepuh ingkang ageng kinurmatan lan para hadirin hadirat ingkang dipunmuliaaken. Mliginipun dhateng panjenengan sohibul bait. Langkung rumiyin mangga kita ucapaken syukur dhateng Allah SWT ingkang sampun paring kanikmatan kalih kula lan panjenengan sedaya tasih saget kempal manunggal wonten ing mriki.

 

Keparanga wonten ing titi lajeng kula makili warga ing dusun Condhong Catur matur puji syukur dhateng gusti Allah dene Bapak Amir kaparingan wekdal nindhakaken rukun islam ingkang kaping 5 utawi saget nindhakaken ibadah haji, kula lan warga ndherek mangayubagya mugi-mugi Bapak Amir kaparing sehat, seger waras, sedaya lancar widodo nir sambikala lan tindhakaken mugi-mugi dados Haji ingkang mabrur.

 

Bapak Amir, kula lan sedaya warga nyuwun ngapunten menawi kehadiran kita dados beban dhateng Bapak Amir. Mekaten ingkang saget kula tindhakaken. Menawi wonten kesalaan ucap utawi kata kula nyuwun ngapunten. Billahi taufiq wal hidayah

 

Walaikumsalam Wr. Wb.